Mindenkinek joga van az önálló élethez, még akkor is, ha valamilyen fogyatékossággal
éli a mindennapjait. Joga van a képességeihez mérten dolgozni, minimális segítséggel
ellátni a mindennapi teendőket, és boldognak lenni akár egyedül, akár
párkapcsolatban.
Magyarországon megdöbbentően sok család életében jelent nehézséget, hogy
fogyatékkal élő gyermeküknek biztosítsák felnőtté válásukkor az önálló élet
lehetőségét. Hisszük, hogy az érintett családoknak lelkileg és szakmailag is új utakat
nyithatna egy paradigmaváltás, mely élethelyzetükre nem pusztán szociális
problémaként tekint, hanem a CSALÁD, mint RENDSZER fókuszán keresztül keres és
nyújt megoldást.
A Nem Adom Fel Alapítvány a Mikes Lélekközpont megépülésével egy olyan
háromszintes többfunkciós központot álmodott meg, amely támogatott lakhatási
lehetőséget is biztosítana.
Hogy a leendő lakók mennyire várják ezt, arra példa Üveges Katalin története. Kata
egy informatikus-közgazdász diplomával rendelkező, oxigénhiánnyal született lány,
tele élettel és célokkal. Édesanyja egészségügyi állapota miatt, Kata jelenleg átmeneti
szálláson él. Évek óta keresi helyét, ahol segítséggel, önálló életet élhet, sikertelenül.
Számára létfontosságú, hogy megépüljön a Mikes Lélekközpont.
Közel vagyunk ahhoz, hogy ez az álom egy hatalmas közösségi összefogással valóra
váljon. Olyan magánemberek, szervezetek, cégek álltak mellénk, akik részesei
szeretnének lenni a Mikes Lélekközpont felépülésének.
Dely Géza, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a szervezet mindig is
törekedett arra, hogy olyan projektet hozzon létre, amely modell értékű.
A Mikes Lélekközpont is ilyen, ahol a földszinten, 10-12 fő fogyatékossággal élő fiatal
kezdheti meg segítséggel önálló életét.

A második szinten kapna helyet a Léleköntő autista gyermekeket fejlesztő központ.
Ennek apropóján Vető Anna, a program vezetője elmondta, hogy mennyire fontos a
speciális nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése és a közösségi modell a családok
bevonásával. Fontos, hogy a fejlesztéshez megfelelő teret tudjunk biztosítani, hogy
minél több család csatlakozhasson a programhoz.
December 3-án egy nagy lépéssel kerültünk közelebb a célunkhoz: bemutatásra került
a Mikes Lélekközpont látványterve. K. Szabó Bence építész-tervező vállalta a tervezési
munkák lebonyolítását. Elmondta, hogy építészetileg ez számukra egy hatalmas
kihívás, rengeteg olyan faktor van, amelyet számításba kell venniük. Kiemelte, hogy
igyekeznek belehelyezkedni a majdani használók helyzetébe, és ebből a nézőpontból
megtalálni a legjobb megoldásokat.
Szabó Mónika önkéntesként csatlakozott a projekthez, amelyben vállalta az építkezés
projekt menedzseri munkálatainak lebonyolítását, Referenciái között több, a szakma
által is díjazott épület is megtalálható.
Egy ház nem épülhet meg építőanyagok nélkül, ezért is hatalmas jelentőségű, hogy a
Wienerberger Téglaipari Zrt. felajánlotta, hogy téglával és cseréppel támogatja a
Lélekközpont felépülését.
A ROCKWOOL Hungary Kft. képviseletében Lestyán Mária fejlesztési és szakmai
kapcsolatokért felelős igazgatójaként elmondta, örömmel állnak a kezdeményezés
mellé. Fontosnak tartja, hogy olyan cégek, akik tudnak tenni ezért a jó ügyért, segítsék
a megvalósulást.


A Fogyatékkal Élők Világnapján tartott Látványtervet bemutató sajtótájékoztató teljes
egészében megtekinthető:
https://www.facebook.com/nemadomfel/videos/268235765341452